COOKIE POLICY

Deze handleiding voor de cookies is van toepassing op het raadplegen van de website op het adres https://www.kenzoparfums.com. Het doel van dit cookiebeleid is u te informeren over de herkomst en het gebruik van de browsegegevens die verwerkt worden wanneer u de Website raadpleegt en over de tools waarover u beschikt om uw keuzes betreffende de cookies kenbaar te maken.

WAT IS EEN COOKIE ?

Ter gelegenheid van het bezoek aan onze website kunnen wij ertoe gebracht worden, dankzij uw browser en onder voorbehoud van uw keuzes, om in uw terminal (computer, smartphone, tablet) een tekstbestand te plaatsen.
Dit tekstbestand is een cookie. Het zal LFB in staat stellen gedurende zijn geldigheids-of registratietermijn uw terminal tijdens uw eerstkomende bezoeken te identificeren.
Alleen de uitgever van een cookie zal eventueel de daarin voorkomende informaties kunnen lezen of wijzigen. U treft onderstaand de informaties met betrekking tot de cookies aan, die eventueel op uw terminal kunnen worden geplaatst, wanneer u pagina’s van de site www.kenzoparfums.com bezoekt, hetzij door LFB, hetzij door derden, alsmede de middelen, die het mogelijk maken de registratie van deze cookies op uw terminal uit te schakelen/te weigeren.

WAAR DIENEN DE OP DE WEBSITE GEPLAATSTE COOKIES VOOR?

Onder voorbehoud van uw keuzes kunnen er verschillende cookies op uw terminal worden geplaatst voor de hierna vermelde doeleinden.
Wij informeren u zo uitgebreid mogelijk over het voorwerp van de cookies van derden waarvan wij kennis hebben en over de middelen waarover u beschikt om uw keuze te maken betreffende deze cookies.
Alle cookies kunnen gekruist worden met uw klantengegevens, om uw ervaring aan te passen, commerciële interactie te beperken, het goed functioneren van uw loyalty voordelen te verzekeren, onze services te verbeteren en uw tevredenheid te waarborgen.

I. DE DOOR LFB EN ZIJN DIENSTVERRICHTERS VERSPREIDE COOKIES

Verschillende soorten cookies kunnen op uw terminal tijdens uw navigatie op onze website geplaatst worden :

(i) Les cookies « Essentiels »

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de navigatie op onze site, met name voor de goede uitvoering van het bestelprocedé.
Hun uitschakeling kan navigatiemoeilijkheden op onze site met zich meebrengen alsmede de onmogelijkheid om een bestelling te plaatsen.
Deze cookies zijn ook noodzakelijk voor het opvolgen van de activiteit van LFB.
Deze cookies kunnen op uw terminal geïnstalleerd worden door LFB of door haar dienstverleners.

Dit zijn bijvoorbeeld de cookies die met name bestemd zijn voor:
- het bewaren van uw keuze betreffende het plaatsen van trackers of de wil hiervan geen keuze kenbaar te maken
- authenticatie bij een service;
- het opslaan van de inhoud van een winkelmandje in het geheugen t
- het aanpassen van de interface.

(II) DE “ANALYSE EN PERSONALISATIE” COOKIES

De personalisatiecookies

Met de Personalisatiecookies kan uw gebruikerservaring aangepast en verbeterd worden, bijvoorbeeld door het zoeken te vergemakkelijken. Hiermee kunt u verder de presentatie van de Website aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal tijdens uw bezoeken.
Deze Cookies worden door LFB en/of onze dienstverrichters verspreid. Het verspreiden en gebruiken van cookies door derden op onze website kan ook vallen onder het beleid gericht op de bescherming van de privacy van deze derden.
Dergelijke cookies worden geplaatst of gelezen mits u hier vooraf toestemming voor gegeven heeft. Als u het toepassen van deze cookies weigert, kunt u geen gebruik maken van de in deze paragraaf beschreven functionaliteiten.


De analysecookies

Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor de navigatie op onze site maar kunnen het bv. mogelijk maken voor u: het zoeken te vergemakkelijken, uw aankoopervaring te optimaliseren en voor ons : uw verwachtingen beter te bepalen, onze aanbieding te verbeteren dan wel het functioneren van onze site te optimaliseren.
Met de analysecookies kunnen het bezoek aan de verschillende contents van de Website gemeten worden, statistieken en frequentievolumes worden opgesteld om de ergonomie van onze services te beoordelen en te verbeteren. Deze cookies omvatten degene die gebruikt worden voor het raadplegen van vergelijkbare profielen die aan de hand van uw gegevens verkend zullen worden.
Deze Cookies worden door LFB en/of onze dienstverrichters verspreid. Het verspreiden en gebruiken van cookies door derden op onze website kan ook onder het beleid gericht op de bescherming van de privacy van deze derden vallen.
De gegevens die aan de technische dienstverrichters worden verstrekt, worden doorgegeven in de vorm van geaggregeerde statistieken en frequentievolumes, waarbij persoonlijke gegevens worden uitgesloten. Deze statistieken worden vergeleken met de frequentiestatistieken van andere websites en met uw klantengegevens. Dergelijke cookies worden geplaatst of gelezen mits u hier vooraf toestemming voor gegeven heeft. Het weigeren van het toepassen van dergelijke cookies of het verwijderen hiervan is niet van invloed op uw navigatie op de Website, maar verhindert ons u de beste servicekwaliteit te verzekeren die wij onze bezoekers willen bieden.

De cookies voor integratie (sociale media)

Het kan gebeuren dat wij op de Website applicaties van derden invoegen, waarmee u contents van de Website met andere personen kunt delen of aan deze personen kunt laten zien wat u raadpleegt of wat uw mening is betreffende een content van de Website. Dit is met name het geval voor de knoppen "Delen” en "Vind ik leuk” op de sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest...
Het kan gebeuren dat het sociale medium dat een dergelijke applicatieknop verstrekt, u identificeert aan de hand van deze knop, wanneer u de knop gebruikt of, zelfs als u deze knop niet gebruikt, als u ingelogd bent op het sociale medium terwijl u de Website raadpleegt (open sessie tijdens het browsen), waarbij de knoppen voor delen het mogelijk maken de geraadpleegde contents aan uw gebruikersaccount te koppelen.
Wij hebben geen enkele controle op het door de sociale media gebruikte procedé om informatie te vergaren met betrekking op uw browsen op de Website en die verbonden is met de persoonsgegevens waarover deze beschikken. Wij verzoeken u het privacybeleid van deze sociale media te raadplegen.

(III) DE RECLAMECOOKIES

Reclamecookies zijn niet onmisbaar bij het browsen, maar hiermee kunt u wel op de Website reclames te zien krijgen die aansluiten op uw interesses, plus op andere sites waarop u zou kunnen browsen. Als zodanig kan met de reclamecookies bijvoorbeeld de advertentie worden getoond, een maximum weergave bepaald worden (zodat de gebruiker een bepaalde advertentie niet te vaak te zien krijgt), klikfraude bestreden worden, het tonen gefactureerd worden, de doelgroepen die het meest geïnteresseerd zijn in de reclame gemeten worden om het bezoek beter te begrijpen…
Reclamecontents kunnen ook aangepast worden met behulp van de technologie van onze partners, door het combineren van de browsegegevens van uw terminal op de Website met de gegevens die u tijdens uw inschrijving verstrekt heeft.
Dergelijke cookies worden geplaatst of gelezen mits u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het weigeren van deze reclamecookies is niet van invloed op het gebruik van de Website en leidt ook niet tot het stopzetten van reclame op de Website. Wij zullen echter niet in staat zijn u advertenties aan te bieden die rekening houden met uw interesses.

WAT IS HET NUT VAN HET WEERGEVEN VAN DE PROMOTIEAANBIEDINGEN EN ADVERTENTIES DIE AAN UW BROWSEGEDRAG ZIJN AANGEPAST?

Het doel is u de meeste relevante aanbiedingen en reclames te presenteren. Daarvoor maakt de cookietechnologie het mogelijk in real time de content te doen verschijnen, die het meest aangepast is aan uw interessecentra, die uit uw recent bezoek aan onze site zijn afgeleid.
Uw interesse voor de contents, die op uw terminal verschijnen, wanneer u een site bezoekt, bepaalt vaak de reclame-inkomsten van deze site en stelt hem in staat zijn vaak gratis aan de gebruikers verstrekte diensten te exploiteren. U geeft er ongetwijfeld de voorkeur aan aanbiedingen en reclames te zien verschijnen, die u interesseren, eerder dan een content waarvoor u geen enkele interesse heeft. Aldus wil LFB, net zoals de adverteerders, haar aanbiedingen en reclames verspreid zien bij internetters, die daarin eventueel geïnteresseerd mochten zijn.

LET OP, ALS U HET GEBRUIK VAN UW TERMINAL MET ANDERE PERSONEN DEELT:

Als uw terminal door verschillende personen gebruikt wordt en wanneer eenzelfde terminal over verschillende browsers beschikt, kunnen wij niet op 100% zekere wijze garanderen, dat de voor deze terminal bestemde diensten en reclames inderdaad overeenkomen met uw eigen gebruik daarvan en niet met dat van een andere gebruiker van deze terminal.
In voorkomend geval hangen het delen van het gebruik van uw terminal met andere personen en de instelling van de parameters van uw browser ten aanzien van de cookies van uw vrije keus af en vallen deze onder uw verantwoordelijkheid.

I. DE DOOR DERDE BEDRIJVEN VERSPREIDE COOKIES

Het kan gebeuren dat wij op de Website applicaties van derden invoegen, waarmee u contents van de Website met andere personen kunt delen of aan deze personen kunt laten zien wat u raadpleegt of wat uw mening is betreffende een content van de Website. Dit is met name het geval voor de knoppen "Delen” en "Vind ik leuk” op de sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest...
Het kan gebeuren dat het sociale medium dat een dergelijke applicatieknop verstrekt, u identificeert aan de hand van deze knop, wanneer u de knop gebruikt of, zelfs als u deze knop niet gebruikt, als u ingelogd bent op het sociale medium terwijl u de Website raadpleegt (open sessie tijdens het browsen), waarbij de knoppen voor delen het mogelijk maken de geraadpleegde contents aan uw gebruikersaccount te koppelen.
Wij hebben geen enkele controle op het door de sociale media gebruikte procedé om informatie te vergaren met betrekking op uw browsen op de Website en die verbonden is met de persoonsgegevens waarover deze beschikken. Wij verzoeken u het privacybeleid van deze sociale media te raadplegen.

II. DE OP UW TERMINAL GEPLAATSTE COOKIES BEHEREN

De op uw terminal geplaatste cookies zijn het resultaat van de instellingen die u tijdens uw bezoek heeft uitgevoerd en die u op ieder moment kunt wijzigen volgens de voorwaarden die in dit cookiebeleid nogmaals vermeld worden. U heeft verschillende middelen om het toepassen van de cookies te beheren, zoals hieronder aangegeven. U kunt uw keuzes kenbaar maken via:

De cookiemanager
U kunt beslissen of de cookies worden opgeslagen op uw terminal met behulp van de tool voor het instellen van de parameters, te vinden onderaan deze pagina, in de cookiebanner of in de footer van de Website. Het cookiebeheer geschiedt aan de hand van de doeleinden van de cookies.

Het instellen van de parameters van uw browser

U kunt ook uw browser software zodanig configureren, dat er cookies op uw terminal geaccepteerd en geregistreerd, of juist geweigerd worden.
De configuratie is voor iedere browser software anders. Er is een algemene beschrijving te vinden in het helpmenu van uw browser software. Wij raden u dan ook aan hier kennis van te nemen. U kunt zo weten op welke manier u uw wensen op het gebied van de cookies kunt wijzigen.

• Voor Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Voor Safari : https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=en_US
• Voor Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
• Voor Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
• Voor Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Let op: alle instellingen die u uitvoert op uw browser software betreffende het accepteren of weigeren van de cookies zou het browsen op Internet en uw toegangsvoorwaarden tot de Website en tot bepaalde services die deze zelfde cookies nodig hebben, kunnen wijzigen.

De website Youronlinechoices

U kunt inloggen op de website Youronlinechoices (http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/) die verzorgd wordt door een professioneel team op het gebied van digitale reclame. Via deze website kunt u uw weigering of uw acceptatie van de cookies kenbaar maken die gebruikt zouden kunnen worden om de advertenties aan te passen die tijdens het browsen aan u getoond worden. Dit Europese platform wordt door honderden professionals op reclamegebied op Internet gedeeld. Deze procedure verhindert echter niet de weergave van advertenties op de door u bezochte websites. Deze blokkeert uitsluitend de technologieën waarmee de advertenties zich aan uw interesses kunnen aanpassen.