Gendergelijkheid Index

96/100

Score behaald door LVMH Fragrance Brands in de 2023 index voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer.

Dit is opnieuw een zeer goed resultaat waar we erg trots op zijn. LVMH Fragrance Brands blijft zich inzetten voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer.Deze index is bedoeld als middel om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op het werk te verbeteren. Hij is gebaseerd op 5 indicatoren:
- De salarisverschillen tussen vrouwen en mannen - score: 36/40
- Verschil in individuele salarisverhogingen voor vrouwen en mannen - behaalde score: 20/20
- Verschil in promotiepercentages tussen vrouwen en mannen - behaalde score: 15/15
- Percentage vrouwen dat een individuele salarisverhoging kreeg na terugkeer van zwangerschapsverlof - behaalde score: 15/15
- Pariteit onder de tien bestbetaalde werknemers - behaalde score: 10/10