KENZO PARFUMS: BELEID INZAKE WEBTOEGANKELIJKHEID

Kenzo Parfums heeft zich altijd ingezet om het hoogste tevredenheidsniveau te bereiken voor alle aspecten van de aankoopervaring van zijn klanten, zowel in de winkel als online. In dit kader heeft Kenzo Parfums zich tot doel gesteld zijn klanten met een handicap een uitstekende aankoopervaring te bieden, die in ieder opzicht gelijk is aan die aan de andere klanten aangeboden wordt. Om dit doel te bewerkstelligen met betrekking tot zijn websites (de “Websites”), heeft Kenzo Parfums het volgende Beleid inzake webtoegankelijkheid aangenomen voor de volgende websites (het “Beleid”), zoals hieronder in detail beschreven is.

De websites van Kenzo Parfums worden ontworpen, ontwikkeld en beheerd conform de algemeen aanvaarde en erkende principes of normen met betrekking tot de webtoegankelijkheid (de “Normen”). Deze Normen kunnen in de loop van de tijd veranderen of evalueren, maar op dit moment betreft het de voorschriften voor de toegankelijkheid van webcontents, gepubliceerd door het World Wide Web Consortium 2.0, niveau A en AA (“WCAG 2.1”).

Om Kenzo Parfums te helpen de voorschriften WCAG 2.1 doorlopend te respecteren voor zijn websites, dienen de volgende specifieke maatregelen genomen te worden.

• In alle etappes van het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van de websites dient vanaf het begin bijzondere aandacht besteed te worden aan de toegankelijkheid hiervan. In het bijzonder dient de toegang mogelijk gemaakt te moeten worden tot het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en de opmerkingen van de website;
• de medewerkers die de websites moeten ontwerpen, ontwikkelen of beheren, moeten de mogelijkheid hebben een cursus te volgen met betrekking tot de webtoegankelijkheid, die aansluit op hun specifieke beroepsverplichtingen;
• alle aanbestedingen, werkvoorschriften en contracten die de selectie en het aanhouden van derden in het kader van het ontwerp, de ontwikkeling of het beheer van de websites impliceren, moeten uitdrukkelijk de uitvoering van de werkzaamheden eisen conform de Normen (d.w.z., op dit moment de voorschriften WCAG 2.1);
• de toegankelijkheid tot de websites is gebonden aan diverse controles/herzieningstechnieken (zoals de herziening van de code door een menselijke persoon met een hulptechnologie, herziening door een automatische scanner) die regelmatig uitgevoerd moeten worden om het continue conformiteitsniveau van de websites te beoordelen; en
• de feedback over de toegankelijkheid tot de websites afkomstig van interne en externe bronnen (inclusief klanten) wordt snel bestudeerd met het juiste mate van aandacht.

Het Beleid omvat voornamelijk algemene informatie en richtsnoeren; het is niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen van het algemene, praktische beleid en de beschreven procedures, noch van de hierop van toepassing zijnde uitzonderingen te omvatten. Dit geldt met name door het persoonlijke karakter van de vragen die gesteld worden om vragen met betrekking tot accommodaties en wijzigingen verband houdend met het beleid, de praktijken en de procedures op basis van een handicap te beoordelen.

Het Beleid kan op ieder moment gewijzigd, aangevuld of geannuleerd worden, afhankelijk van het geval en conform de wet, de regelgevingen en de regels met betrekking tot de toegankelijkheid op federaal, provinciaal en plaatselijk niveau. Kenzo Parfums werkt het Beleid bij om belangrijke veranderingen in aanmerking te nemen, naarmate deze zich voordoen.